Politika privatnosti

Politika zaštite osobnih podataka

Gorea plus d.o.o. uskladila je svoje poslovanje s GDPR uredbom (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Cilj je Politike privatnosti objasniti na koji način dolazimo do osobnih podataka ispitanika. Ona objašnjava kako se osobni podaci prikupljaju, obrađuju, te u koje se svrhe koriste. Politika privatnosti posjetitelje ove web stranice upoznaje s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, u svrhu zaštite njihovih osobnih podataka odnosno privatnosti.

Politiku zaštite privatnosti temeljimo na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenja količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom obliku.

Prikupljanje osobnih podataka
Ispitanici našu web stranicu mogu posjetiti bez otkrivanja svojih osobnih podataka. To znači da podatke o ispitanicima (klijentima) ne obrađujemo, osim ako ispitanik dobrovoljno ne pošalje svoje osobne podatke na našu službenu mail adresu u svrhu kontaktiranja ili slanja ponude za uslugu. Time se daje prešutna privola za obradu osobnih podataka.
Prikupljeni se podaci ni na koji način neće učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi se osobni podaci koriste isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni.

Upravljanje privolama
Privole potpisujemo s našim zaposlenicima. Privola je dobrovoljno, posebno informirano i nedvosmisleno izražavanje želje ispitanika (zaposlenika) kojom on daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da zaposlenik dade ili povuče suglasnost obrade svojih osobnih podataka. Privola se daje u jednu ili više svrha. Klijenti ne potpisuju privole, jer se u našem poslovnom odnosu s njima referiramo na pravni legitimitet.

Kolačići (Cookies)
Kolačić (Cookie) je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se koriste radi pružanja boljega  korisničkog iskustva posjetitelja, kako bi web-stranica radila učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice.
Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića posjetitelj i dalje može pregledavati stranicu. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti ili funkcionalnosti neće biti dostupne posjetitelju, tako da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenoga.

Tehničke i organizacijske mjere
Prema procijenjenim rizicima unutar naše organizacije uspostavili smo čitav niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Mjere se odnose na zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, antivirusnu politiku, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s vanjskim pružateljima usluga, povremene ocjene (audite) sustava upravljanja zaštite osobnih podataka, te brojne ostale mjere.

Pravo ispitanika
Ispitanici u svakom trenutku imaju sljedeća prava:
• pravo na pristup podacima i uvid u podatke
• pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
• pravo na prenosivost podataka
• pravo na povlačenje privole
• pravo na podnošenje prigovora
• pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka ako su nepotpuni ili netočni
• pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili podnošenja prigovora

Kako ostvariti svoja prava
Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte našega službenika za zaštitu osobnih podataka na telefon +3851 3369610 ili putem mail-a: info@gorea-plus.hr
Izmjene i dopune Politike privatnosti
Gorea Plus zadržava pravo izmjena i dopuna ove Politike u bilo kojem trenutku, bez posebnog obavještavanja zainteresiranih osoba.