Gorea plus predstavlja

Reagensi

REAGENSI ZA ANALIZU NUKELINSKIH KISELINA

(PROMEGA), (TAKARA)
 • Kitovi i enzimi za PCR, qPCR, RT-PCR i RT-qPCR
 • Restrikcijski enzimi
 • Kitovi za kloniranje
 • Vektori
 • Kompetentne stanice
 • Matične stance
 • NGS
 • Epigenetika

(METABION)

 • Standardni oligonukleotidi
 • Fluorescentno obilježeni oligonukleotidi
 • Dvostruko obilježene probe
 • LightCycler probe
 • ZNA I LNA početnice i probe
 • NGS početnice
 • RNA početnice
(MACHEREY-NAGEL)
 • Kitovi za izolaciju i pročišćavanje: DNA/RNA, plazmidne DNA, viralne DNA/RNA, proteina

(MINERVA BIOLABS)

 • Kontrola kontaminacije staničnih kultura
 • Reagensi za dekontaminaciju PCR laboratorija
 • Kitovi za testiranje kontaminacije vode
 • Kitovi za testiranje kontaminacije i autentičnosti hrane

REAGENSI ZA UZGOJ STANIČNIH KULTURA​

(CORNING)

 • Reagensi za 3D stanične kulture
 • Serumi
 • Mediji
 • Reagensi i suplementi
 • Faktori rasta

(CAPRICORN)

 • Serumi
 • Reagensi i suplementi
 • Mediji – tekući i u prahu

(CLS)

 • Humane i animalne stanične linije
 • Fluorescentno obilježene linije
 • Humane primarne stanice
 • DNA i stanični peleti
 • Mediji i suplementi

STANIČNI TESTOVI I SEPARACIJA STANICA

(ABCAM), (PROMEGA), (BD)
 • Testovi za određivanje staničnog metabolizma
 • Testovi za određivanje zdravlja stanica
 • Praćenje signalnih puteva
 • Reporter testovi s luciferazom

(BD), (PLURISELECT)

 • Čestice za separaciju stanica
 • Mediji za izolaciju stanica centrifugiranjem s gradijentom gustoće
 • Reagensi za liziranje stanica

REAGENSI ZA PROTEOMIKU​

(ABCAM), (BD), (SANTA CRUZ), (PROMEGA)
 • Primarna i sekundarna antitijela
 • Antitijela i pripadajući reagensi za WB, FC, IP, IHC, FCM metode
 • Proteini i peptidi
 • Enzimi za masenu spektroskopiju
 • Praćenje ekspresije proteina
 • Interakcije proteina
 • Pročišćavanje proteina
 • Multiplex testovi

ELISA I BIOKEMIJSKI KITOVI​

(ABCAM), (BD)
 • ELISA kitovi
 • Parovi antitijela i reagensi za imunoeseje
 • Biokemijski kitovi

MIKROBIOLOGIJA​

(BD)
 • Dehidrirane podloge
 • Gotove podloge u pločama, epruvetama i bocama
 • Suplementi
 • Antibiogram diskovi
 • Diskovi s kontrolnim sojevima
 • Kitovi za brzu identifikaciju mikroorganizama
 • Razni reagensi
 • Sustavi za generiranje anaerobnih, mikroaerofilnih i CO2 obogaćenih uvjeta